“Cayentis heeft iedereen erbij betrokken en opgeleid, zodat de nieuwe manier van werken snel gewoon werd.”

Microsoft Dynamics 365 bij sTN

sTN wil groeien. De ambitie is 20 tot 25% per jaar. Met hetzelfde aantal medewerkers. Hoe de belangenbehartiger telecom voor ondernemend Nederland dat wil bereiken? Door automatisering van processen, minder handmatig werk en slimme software-integratie met Dynamics 365. Vanaf de eerste klantvraag op de website tot en met het versturen van de uiteindelijke factuur uit Exact Online.

Vergaande integraties

Naast eigen factuursoftware voor abonnementen werkt sTN met Exact Online voor de facturering van hardware: telefoons, tablets en internetdongels. Wat vroeger een omslachtig, handmatig proces was met in- en exports uit Dynamics en Excel, gaat voortaan automatisch via CRM Hugger, het crm-integratieplatform van Cayentis. Ook de wachtrijen voor de helpdesk en het webportal MijnsTN worden via CRM Hugger geïntegreerd met Dynamics 365. Verder is het mailprogramma MailChimp geïntegreerd in Dynamics 365. Wie een e-mailcampagne nabelt, doet dat niet meer via aparte Excelbestanden, maar via bellijsten in Dynamics 365. Resultaten en gegevens worden zo direct aangevuld.

 

“Alle gegevens staan nu centraal met veel minder handling. Belangrijke processen zijn al geïntegreerd: van klantvraag tot en met de factuur.”

Belangrijkste winst: één systeem

Niels Haesen, directeur van sTN, hoeft niet lang na te denken over de vraag naar de opbrengsten voor sTN. “Met Dynamics 365 en de integratie naar onze andere bedrijfssystemen is Dynamics 365 echt het kernsysteem van onze organisatie geworden. Alle gegevens staan nu centraal met veel minder handling. Belangrijke processen zijn al geïntegreerd: van klantvraag tot en met de factuur. Ook door de koppelingen naar Exact Online, de helpdesk en het webportal. En we gaan verder. Zo krijgen klanten nog meer toegang tot hun eigen profielen, bijvoorbeeld om adresgegevens te wijzigen, zodat die meteen in Dynamics 365 staan.”

Niels Haesen, directeur bij sTN.

Zorgvuldige aanpak

sTN zocht een partner die de functionele vraag naar een centraal, geïntegreerd crm-systeem technisch goed kon oplossen. Dat heeft Cayentis zorgvuldig aangepakt vindt Niels Haesen. “Ze hebben sessies belegd met verschillende teams in de organisatie om onze vraag helder te krijgen. Er werd goed geluisterd, geëvalueerd en doorgevraagd. Bij complexere vragen haalde Cayentis de juiste expertise erbij om tot een oplossing te komen. Daarnaast is het een open club, niet al te groot. Dat maakt Cayentis toegankelijk, zeker in vergelijking met grote IT-bedrijven, waar de menselijke maat wel eens ondersneeuwt.”

Meer weten over sTN en Dynamics 365?

Wil je meer weten over hoe CRMHugger sTN ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden met Microsoft Dynamics en de CRMHugger Exact Online Integratie App? Laat dan je e-mailadres achter, dan sturen we de uitgebreide case direct naar je op.